Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Quỳnh Phụ - Thái Bình
 • Đỗ Thị Phượng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu phó
  • Học hàm, học vị:
   Đại học SPMN
  • Điện thoại:
   0914097000
  • Email:
   nvb@edu.vn
 • Trần Thị Mai
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học SPMN
  • Điện thoại:
   0986857789
  • Email:
   nguyenvana.tentruong@tentinh.gov.vn